Dersom parketten har fått en skade som ikke kan slipes vekk, kan du skifte ut en eller flere staver (lameller). Arbeidet kan du enkelt gjøre selv hvis du har det rette verktøyet. På kort tid kan gulvet igjen bli som nytt.

Et skadet eller slitt gulv behøver ikke nødvendigvis brytes opp og kastes. Ofte kan det slipes eller repareres. Dersom ett eller flere parkettbord har fått skader, er det fullt mulig å utbedre skadestedet uten å måtte bytte hele gulvet. Her forklarer vi hvordan man kan skifte ut parkettlameller (topplaget i parketten). Løse lameller får du kjøpt hos din parkettleverandør.

Før du starter arbeidet med å fjerne skadede lameller, må du slipe bort lakken for å unngå at det blir en limeffekt mellom lamellene. Når denne jobben er gjort må lamellene som skal skiftes markeres med blyant. Markeringen skal gjøres ca 2 mm fra ytterkanten rundt hele lamellen.

For å fjerne lamellen benyttes en vanlig håndoverfres med vanlig pinnestål 12 eller 16 mm for å frese langs markeringen. Det er viktig at overfresen justeres slik at den freser nøyaktig 4 mm dybde. På denne måten freser man kun i slitesjiktet og ikke i resten av parkettbordet. Fres ut på frihånd inntil blyantstreken slik at det står 2 mm igjen ut mot kantene. Kanten som blir igjen brekkes av med et stemjern/huggjern. Bruk eventuelt en skarp kniv mellom lamellene, men vær forsiktig slik at ikke noen av de andre lamellene blir ødelagt.

Når lamellene er fjernet i sin helhet er man klare til å feste nye lameller til parketten. Høvle litt forsiktig på kanten i bunnen av reservelamellen for en bedre tilpasning. Deretter limes lamellen fast på underlaget med egnet lim. Etter liming må lamellene holdes på plass ved hjelp av noe tungt som plasseres på gulvet. Pass på å fordele tyngden slik at hele lamellen trykkes ned.

Når limet er ferdig tørket slipes gulvet. Dersom den utskiftede lamellen er mye høyere enn resten av gulvet bør du først slipe forsiktig over denne med en mindre slipemaskin, før du fortsetter med å slipe resten av gulvet.

Mer om hvordan parketten er oppbygd

Begrepet parkett er relativt stort. Kravet for at noe skal kunne kalles parkett er at elementene består av tre og at det er et slitesjikt på minimum 2,5 mm. I daglig tale brukes ordet parkett om flersjiktsparkett (også kalt lamellparkett).

Parkettgulv er normalt bygget opp med tre sjikt. Dette heter på fagspråket lamellparkett, fordi den er bygd opp med flere lag. Lag, lamell og sjikt blir brukt om hverandre og betyr det samme i denne sammenheng. Parkettgulv, også omtalt som lamellparkett eller flersjiktsparkett, består av et toppsjikt, et midtsjikt og et bunnsjikt. Den totale tykkelse på et slikt parkettgulv varierer fra 13-15 mm.

Toppsjiktet blir også kalt for slitesjikt, og består av det treslaget som gulvet har navn etter. Hvis det er eik i toppsjiktet, vil det være en eikeparkett. Det må være minimum 2,5 mm tykkelse i toppsjiktet for at det skal kunne defineres som parkettgulv.

Tverrsjiktet består vanligvis av gran eller furu, som ligger vinkelrett mot toppsjiktet. Oppgaven til midtsjiktet er å minimere bevegelsen i parkettgulvet.

Bunnsjiktet består også vanligvis av et nåletre og er et stabiliserings lag som legges med samme retning som toppsjiktet.

Årsaken til at parkettgulv/lamellparkett blir produsert med 3 horisontale sjikt, som ligger i kryss, er at gulvet skal være så formstabilt som mulig

Slik reparerer du skadet parkett
Vanskelighetsgrad

Middels

50
Dette trenger du
  • Reservelameller
  • Håndoverfres
  • Blyant
  • Slipemaskin
  • Trelim
  • Stemjern eller huggjern