Det er fullt mulig og veldig enkelt å lage hull til ventilasjon i grunnmuren på egenhånd. Det viktige er at man har godt og riktig verktøy. Med en kjerneboremaskin påsatt kjernebor med diamantsegmenter går arbeidet som en lek.

I dette prosjektet var oppgaven å lage et hull i en 15 cm tykk betongvegg. I åpningen skulle det monteres en friskluftsventil med rørgjennomføring på 100 mm i diameter. Det betyr at borehullet må ha en diameter som er større. Valget falt på et kjernebor på 111 millimeter.

Først ble det laget et prøvehull med en slagboremaskin og 10 mm betongbor. Boringen ble foretatt fra innsiden og ble gjort for å sikre et riktig utgangspunkt for kjerneboringen på utsiden. Når alle forberedelser var unnagjort, var det klart for å rigge kjerneboremaskinen.

Mer om utstyret du trenger

1. Kjerneboremaskin med stativ
2. Kjernebor med riktig diameter
3. Slagboremaskin
4. Hurtigspindel (medfølger)
5. Slaganker (medfølger)
6. Dor (medfølger)
7. Hammer
8. Vater
9. Vannslange med gardenakupling

Vakuumfeste kan i mange tilfeller benyttes i stedet for punktfeste. (Erstatning for nummer 3 til 6)

Du kan enkelt kjernebore i betong
Slaganker
Du kan enkelt kjernebore i betong
Hurtigspindel
Du kan enkelt kjernebore i betong
Vakumpumpe

Det første som må festes er borestativet. Dette kan festes på to måter. Med vakuumfeste eller med hurtigspindel som skrus fast i et slaganker som festes i veggen. Merk at vakuum kun kan benyttes dersom flaten er slett slik at vakuumplaten under stativet er helt tett mot underlaget. Det må aldri brukes vakuumfeste ved arbeid over hodehøyde.

I dette tilfellet måtte stativet festes manuelt. Det ble gjort ved å bore et 16 mm hull i veggen. I dette hullet ble det plassert et slaganker, som er en type festeanordning for betong med innvendige gjenger. Ankeret ekspanderes og festes med en dor.

Stativet festes til veggen ved montere en spindel som føres gjennom bunnplata, og deretter skrus fast i slagankeret. I vårt tilfelle måtte maskinen monteres horisontalt, da det ikke var tilstrekkelig plass til vertikal montering. Først ble fotplaten festet lett med hurtigspindelen, deretter ble stativet justert til riktig plass med de fire justeringsskruene (i hvert hjørne av fotplaten), før spindelen ble trukket hardt til. Til slutt ble det kontrollert at stativet satt forsvarlig fast.

Boret festes så til motoren som på sin side monteres i stativet. Deretter ble vannslangen koblet på maskinen og den var klar til bruk.

Dersom stativet monteres horisontalt, som i dette prosjektet, kan man justere avstanden til veggen med øyeskruene som er festet i hvert hjørne av bunnplaten. I vårt tilfelle måtte vi skru ut de to øverste justeringsskruene for å få riktig vinkel.

Vanskelighetsgrad

Middels

45
Dette trenger du
  • Kjerneboremaskin
  • Kjernebor
  • Slagboremaskin
  • Hurtigspindel
  • Slaganker
  • Hammer
  • Vater
  • Hørselvern
  • Vernebriller

Skal du lage hull til ventilasjon er det viktig å være oppmerksom på at borehullet bør ha noe fall mot utsiden. På den måten vil eventuell kondens renne ut og ikke inn.

Når du kjerneborer kan fall lages ved å vinkle borestativet noen grader, slik at man unngår å bore 90 grader på grunnmuren.

Kjerneboring steg for steg

Før boringen startet, ble vannregulatoren på håndtaket påskrudd og justert til riktig vannmengde. Vannet bidrar til å få ut borstøvet og til å kjøle boret. Deretter ble diamantborkronen skrudd helt ned mot underlaget med rattet og motoren ble startet. Ved borestart er det viktig å ikke skru med for hardt trykk før borkronen er sentrert.

Selve boringen tok mellom 5 og 6 minutter. Tiden vil variere avhengig av flere faktorer, eksempelvis veggtykkelse, bordiameter, betongtype, om det er stein og armering i betongen. Pass på at det vil bli noe vannsøl i det boret går gjennom veggen på motsatt side.

Kjerneboremaskin med utstyr kan leies hos Utleieprodukter. Kjernebor finnes i ulike størrelser og man betaler for slitasje på diamantsegmentene i tillegg til leiepris for kjerneboremaskin.

Se video fra boringen