Har du en fjellknaus på tomta du gjerne vil bli kvitt eller skal du bygge terrasse og trenger å forankre den til fjell? Et alternativ kan selvsagt være å leie inn fagfolk, men det kan fort bli kostbart. Med god planlegging og riktig verktøy kan du fint utføre de fleste oppgaver selv. Det er faktisk en mye mindre utfordring enn mange tror. Du lurer sikkert på hvordan det gjøres? Les videre!

Felles for de fleste prosjekter i fjell og stein er at de involverer en boremaskin. Disse kommer i flere størrelser og hvilken du bør benytte er avhengig av den konkrete oppgaven som skal utføres. Her følger noen typer vanlige bruksområder for våre fjellboremaskiner.

Boring for forankring i fjell
Dersom du skal feste mindre ekspansjonsbolter eller kamstål i fjell (opptil 16mm), kan du fint benytte en mindre elektrisk slagboremaskin, eksempelvis en Hilti TE-7 med egnede bor (SDS+). Dette er en lett maskin med relativt tynne bor, hvor  boringen går som en lek, selv om materialet er hardt og massivt.

Skal du feste stolpesko eller annet med en diameter større enn 16mm, må du benytte en kraftigere boremaskin. Dersom du ikke skal bore så mange hull, anbefaler vi en Bosch GBH12, en elektrisk drevet boremaskin for boring i fjell og naturstein. Alternativet er luftdrevet boremaskin, men denne krever egen kompressor og mer rigg.

Boring for fjellsprekking
Det kan være flere grunner til å sette i verk tiltak for å fjerne fjell og stein. Spesielt i forbindelse med byggearbeider eller ved drenering kan en fjellnabb eller stein stå i veien for realisering av prosjektet.  I noen tilfeller der store fjellmasser må fjernes, kan det være at man ikke kommer unna sprengning med dynamitt. Da må fagfolk benyttes. Men det meste kan du gjøre selv, og da er det som regel utstyret som bestemmer hvor lett eller vanskelig dette skal være.

Til fjellsprekking som normalt krever mange hull, er det viktig med en kraftig maskin. Her anbefaler vi å benytte en luftdreven borhammer, da denne arbeider mer effektivt i massive underlag. Her trenger du foruten selve borhammeren, en tilhengermontert kompressor, luftslanger og noe annet utstyr. Du kan også bore med elektrisk borhammer, men arbeidet går en del tregere og det vil derfor ta mye lenger tid om det skal bores mange hull.

Når boringen er utført, startes prosessen med å fjerne fjellet. Dette kan enten gjøres manuelt ved bruk av fjellkiler. Alternativt kan man ta tiden til hjelp ved å bruke «fjellsprekk», som er en spesialsement som blandet med vann, utvikler et enormt ekspansjonstrykk og som bevirker lydløs og sikker oppsprekking og demolering av fjell og stein. Du kan lese mer i denne artikkelen om hvordan «fjellsprekk» brukes og hvordan det virker.

Noen viktige momenter ved boring i fjell
Enkelte maskiner har flere innstillinger som gjør at den er egnet til flere forskjellige oppgaver. Skal du bore i mur, fjell og betong skal maskinen være innstilt på både slag og rotasjon. Da vil boret både rotere rundt og slå mot materialet du borer i.

Som ved all annen boring så er det viktig å ikke legge press på boret. La maskinen jobbe av seg selv, da går det fortere å bore hvert hull, og du sliter mindre på boret. Det anbefales også å  heve slagboremaskinen delvis opp av borehullet med jevne mellomrom, slik at du bidrar til å fjerne mer borestøv fra hullet.

Borene er spesiallaget for tørrboring uten kjøling. Det er derfor viktig at de ikke kjøles ned med vann. (Vannkjøling vil i tillegg til å skade boret også begrense borets evne til å transportere opp borstøvet). Ved langvarig boring er det viktig at borene får en pause ved jevne mellomrom. Det kan derfor være lurt å ha flere bor å veksle mellom.

Vanskelighetsgrad

Enkel

15
Dette trenger du
  • Egnet fjellboremaskin