Fjellstubber og mindre steiner kan ofte være en begrensning for å få utført ønskede byggeprosjekter. Mange tror at det å fjerne fjell og steiner er en oppgave for proffene. Det er faktisk ikke slik. Visste du at det finnes kjemi som kan sprekke opp fjell og steiner helt lydløst? Vi skal se nærmere på to metoder for å splitte fjell, som verken innebærer dynamitt eller gravemaskin.

Fjellsprekk er en spesialsement som blandet med vann, utvikler et enormt ekspansjonstrykk og som bevirker lydløs og sikker oppsprekking og demolering av fjell og betong. Massen kan benyttes både inne og ute, i lukkede rom, under vann og overalt der forholdene gjør det ønskelig å unngå bruk av dynamitt eller større maskiner.

Sørg for å bore hullene tett nok, og dypt nok
Før Fjellsprekken blandes må du bore huller med en fjellboremaskin. Rensk fjellet eller betongen for løsmasser først. Deretter må man analysere hvordan det er hensiktsmessig å bore hullene. Du bør bore forholdvis tett – avstanden mellom hvert hull bør ligge på 5 – 10 ganger hullets diameter. Det er også viktig å bore dypt nok til at du får sprengsementen godt ned i fjellet.

Når man skal bore er det derfor viktig å tenke hvilken retning man borer i. Ekspansjonen vil presse mot sidene i hullet, og det er derfor viktig at man ser at fjellet kan sprekke opp i minst en retning. Det vil altid sprekke der det er enklest å dele fjellet. Ved riktig blanding, kan det ha en kraft på opptil 1,4 Tonn pr cm2! Derfor er det meget velegnet til oppsplitting av fjell i kjellere og intill bygninger, hvor det er for stor risiko ved sprengning. Man bør unngå å bore i sprekker, hvis man ikke skal splitte langs hele sprekken. Bor heller mellom sprekker, slik at det sprekker bedre opp. Man kan med fordel bore i et type sikksakk mønster og ikke i rader, for å unngå lange blokker, og få det mer oppsprekket. Men ved avslutning mot vegg eller andre konstruksjoner, hvor man vil ha en rettest mulig kant, kan man sømbore så nærme som mulig.

Ved splitting av fjell bør man underbore 5-10 cm for å få med seg alt mellom hullene. Man bør også passe på at man har godt utslag i fronten av hullene. Man kan også bore i andre vinkler for å oppnå ønsket resultat. Vær oppmerksom på at dersom det er mye sprekker i fjellet kan disse i noen grad oppta ekspansjonen og redusere virkningen.

Utblanding og virkningstid
Fjellsprekk kan brukes i temperatur fra 5 til 20 grader. Ved kjølig temperatur, bør det brukes lunket vann. Ved høy temperatur er det viktig å bruke kaldt vann, for å forhindre rask herding og utblåsing fra hullene.

Fjellsprekk blandes sammen med vann med visp på drill eller mørtelmikser. Det er viktig å følge blandeforhold som står på posen. Og så er det veldig viktig å passe på at alt blir blandet, og ingenting blir liggende igjen i kantene eller i bunnen. Passende blandetid er ca 2 minutt. Etter det har man maks 5 minutt på å fylle hullene, så derfor bør alt være klargjort på forhånd. Vask bøtte og utstyr grundig med rent vann mellom hver blanding. Ferdig blandet masse har en konsistens som en dressing. Dette tømmes rett i hullene, eller ved hjelp av trakt.

Om solen har varmet fjellet mye, kan temperaturen bli for høy og det vil kunne resultere i at herdingen blir for hurtig, og det kommer opp av hullet. Pass derfor på at temperaturen i fjellet er korrekt, og at det ikke er vann i hullet. Det kan også være for høy temperatur rett etter boring. Ved tvil, bruk et termometer litt nedi hullet, for å sjekke om temperaturen er korrekt. Hvis det er sprekker i fjellet, kan det brukes plaststrømpe for å unngå at mørtelen renner ut i sprekkene.

Fjellsprekk har en virkningstid på 45 minutt til 3 uker, avhengig av temperatur, hullavstand, fjelltype og hvilket utslag man har. Jo høyere temperaturen er, jo raskere går oppsprekkingen.

Fjern fjellet med kiler
Én annen metode for å fjerne fjell er å bruke fjellkiler. Først bruker du er borhammer eller liknende til å lage hull der du vil splitte fjellet. Du bør bore dem ganske tett. Deretter senker du kilene ned i hullene og slår dem ned med en hammer. Når du borer, kan det være lurt å følge svakheter som allerede finnes i fjellet. Og når du skal banke ned kilene, er det ikke slik at du skal banke alt du makter og la det stå til. Snarere tvert imot. Det beste er å banke litt og litt på hver kile og vente på at fjellet reagerer i form av oppsprekking, knaking osv. Fjellkiler egner seg spesielt godt dersom du trenger å fjerne en del av en fjellknaus eller lage en rett kant.

Vanskelighetsgrad

Middels

40
Dette trenger du
  • Fjellboremaskin
  • Blandedrill
  • Fjellsprekk
  • Tilgang på vann
  • Bøtte
  • Trakt