Åpningstider

Man - fre  07:00 - 16:00

Rigetjønnveien 3

4626 Kristiansand

+47 380 25 888

post@utleieprodukter.no

Utleiebutikk

Fjellsprekk Super 10-20, 5 kg

kr451

FJELLSPREKK® Super er en ekspanderende spesialsement som blandet med vann, utvikler et enormt ekspansjonstrykk og som bevirker lydløs og sikker oppsprekking og demolering av fjell og betong. Massen kan benyttes både inne og ute, i lukkede rom, under vann og overalt der forholdene gjør det ønskelig å unngå bruk av dynamitt eller større maskiner.

FJELLSPREKK® Super blandes med vann og helles i ferdigborede hull. Denne typen kan benyttes i temperaturer mellom 10 og 20 grader. Fjellsprekk super brukes og på store prosjekter hvor man ikke skal risikere ødeleggelser på nærliggende konstruksjoner. Forpakning 5 kg.

Beskrivelse

Beskrivelse og egenskaper
FJELLSPREKK® Super er en ekspanderende mørtel til sprekking av fjell og betong uten å sprenge, og uten rystelser. Den kan brukes ute og inne.

Bruksområder
FJELLSPREKK® brukes for å splitte opp fjell, stein og betong på en trygg måte. Den er meget velegnet til bruk i nærheten av konstruksjoner og bygg hvor rystelser utgjør en fare. Man kan med stor fordel bruke det innendørs på fjell og betong, for effektiv og enkel oppdeling.

Temperatur
FJELLSPREKK® kan brukes i temperatur fra 10 til 20 grader. Ved kjølig temperatur, bør det brukes lunket vann. Ved høy temperatur er det viktig å bruke kaldt vann og pulver, for å forhindre rask herding og utblåsing.

Utblanding
FJELLSPREKK® blandes sammen med vann med visp på drill eller mørtelmikser. Det er viktig å følge blandeforhold som står på posen. Og så er det veldig viktig å passe på at alt blir blandet, og ingenting blir liggende igjen i kantene eller i bunnen. Passende blandetid er ca 2 minutt. Etter det har man maks 5 minutt på å fylle hullene, så derfor bør alt være klargjordt på forhånd. Vask bøtte og utstyr grundig med rent vann mellom hver blanding.

Bruksmåte
Ferdig blandet FJELLSPREKK® har en konsistens som en tynn dressing. Dette tømmes rett i hullene, eller ved hjelp av trakt. Om solen har varmet fjellet mye, kan temperaturen bli for høy og det vil kunne resultere i at herdingen blir for hurtig, og det kommer opp av hullet med et lite poff. Pass derfor på at temperaturen i fjellet er korrekt, og at det ikke er vann i hullet. Det kan også være for høy temperatur rett etter boring. Ved tvil, bruk et termometer litt nedi hullet, for å sjekke om temperaturen er korrekt. Hvis det er sprekker i fjellet, kan det brukes plaststrømpe for å unngå at mørtelen renner ut i sprekkene. Hvis man nettopp har boret eller om solen har varmet opp fjellet, kan man fylle hullene med kaldt vann, og la det stå noen minutter, før man blåser det ut med trykluft, eller suger det ut av hullet. Deretter kan man fylle med fjellsprekk. Da er fjellet litt nedkjølt, og trekker ikke vann.

Virkningstid
FJELLSPREKK® har en virkningstid på 45 minutt til 3 uker, avhengig av temperatur, hullavstand, fjelltype og hvilket utslag man har. Jo høyere temperaturen er, jo raskere går oppsprekkingen.

Forarbeid
Rensk fjellet eller betongen for løsmasse først. Deretter må man analysere hvordan det er hensiktsmessig å bore hullene. Man bør unngå å bore i sprekker, hvis man ikke skal splitte langs hele sprekken. Bor heller mellom sprekker, slik at det sprekker bedre opp. Man kan med fordel bore i et type sikksakk mønster og ikke i rader, for å unngå lange blokker, og få det mer opp-sprekket. Men ved avslutning mot vegg eller andre konstruksjoner, hvor man vil ha en rettest mulig kant, kan man sømbore så nærme som mulig. Ved splitting av fjell bør man underbore 5-10 cm for å få med seg alt mellom hullene. Man bør også passe på at man har godt utslag i fronten av hullene. Man kan også bore i andre vinkler for å oppnå ønsket resultat.

Sikkerhetsregler
FJELLSPREKK®. må ikke helles på beholdere, pga utrolige krefter som oppstår. Det er viktig å bruke gummihansker, vernebriller og støvmaske (FFP3) samt heldekkende bekledning. Etter man har fylt hullene skal man ikke oppholde seg over dem de første 3-4 timene, pga fare for utblåsning.

Hvordan det skal bores
FJELLSPREKK® virker ved at det oppnår et ekstremt press under herding. Når man skal bore er det derfor viktig å tenke hvilken retning man borer i. Ekspansjonen vil presse mot sidene i hullet, og det er derfor viktig at man ser at fjellet kan sprekke opp i minst en retning. Det vil altid sprekke der det er enklest å dele fjellet. Ved riktig blanding, kan det ha en kraft på opptil 1,4 Tonn pr cm2! Derfor er det meget velegnet til oppsplitting av fjell i kjellere og intill bygninger, hvor det er for stor risiko ved sprengning.

Farebeskrivelse
Stoffet kan irritere huden, og etse i sår. Det kan irritere luftveiene og øynene. Det er derfor viktig å bruke gummihansker, vernemaske og vernebriller, samt heldekkende bekledning. Ved hud eller øyekontakt, skyll grundig med rent vann. Får man det i åpne sår, skyll grundig med vann, og oppsøk lege for rensing av såret snarest. Ved innånding eller svelging, drikk mye vann. Oppsøk eventuelt lege.

Tilleggsinformasjon

Forpakning

5 kg

Utleieprodukter AS

Utleieprodukter ble etablert i 1981. Vi leier ut verktøy og maskiner til bygg og anleggsbransjen, industrien, offentlige etater, håndverksbedrifter og privatkunder. Utleieparken består nå av over 500 forskjellige produkter, deriblant Norges største utvalg i gulvslipemaskiner.

Kontaktinformasjon

Rigetjønnveien 3

4626 Kristiansand

+47 380 25 888

post@utleieprodukter.no

Åpningstider

Mandag 07:00 - 16:00
Tirsdag 07:00 - 16:00
Onsdag 07:00 - 16:00
Torsdag 07:00 - 16:00
Fredag 07:00 - 16:00
Lørdag Stengt
Søndag Stengt

Copyright © Utleieprodukter AS.
Alt materiale er kopirettslig beskyttet og er ikke tillatt kopiert uten avtale. Nettsiden er utviklet og tilrettelagt for Utleieprodukter AS av Para AS