Fjellsprekk er en spesialsement som blandet med vann, utvikler et enormt ekspansjonstrykk og som bevirker lydløs og sikker oppsprekking og demolering av fjell og betong. Massen kan benyttes både inne og ute, i lukkede rom, under vann og overalt der forholdene gjør det ønskelig å unngå bruk av dynamitt eller større maskiner.

Før Fjellsprekken blandes må du bore huller med en fjellboremaskin. Rensk fjellet eller betongen for løsmasser først. Deretter må man analysere hvordan det er hensiktsmessig å bore hullene. Man bør unngå å bore i sprekker, hvis man ikke skal splitte langs hele sprekken. Bor heller mellom sprekker, slik at det sprekker bedre opp. Man kan med fordel bore i et type sikksakk mønster og ikke i rader, for å unngå lange blokker, og få det mer opp-sprekket. Men ved avslutning mot vegg eller andre konstruksjoner, hvor man vil ha en rettest mulig kant, kan man sømbore så nærme som mulig.

Ved splitting av fjell bør man underbore 5-10 cm for å få med seg alt mellom hullene. Man bør også passe på at man har godt utslag i fronten av hullene. Man kan også bore i andre vinkler for å oppnå ønsket resultat. Vær oppmerksom på at dersom det er mye sprekker i fjellet kan disse i noen grad oppta ekspansjonen og redusere virkningen.

Fjellsprekk kan brukes i temperatur fra 5 til 20 grader. Ved kjølig temperatur, bør det brukes lunket vann. Ved høy temperatur er det viktig å bruke kaldt vann, for å forhindre rask herding og utblåsing fra hullene.

Fremgangsmåte
Fjellsprekk blandes sammen med vann med visp på drill eller mørtelmikser. Det er viktig å følge blandeforhold som står på posen. Og så er det veldig viktig å passe på at alt blir blandet, og ingenting blir liggende igjen i kantene eller i bunnen. Passende blandetid er ca 2 minutt. Etter det har man maks 5 minutt på å fylle hullene, så derfor bør alt være klargjort på forhånd. Vask bøtte og utstyr grundig med rent vann mellom hver blanding. Ferdig blandet masse har en konsistens som en dressing. Dette tømmes rett i hullene, eller ved hjelp av trakt.

Om solen har varmet fjellet mye, kan temperaturen bli for høy og det vil kunne resultere i at herdingen blir for hurtig, og det kommer opp av hullet. Pass derfor på at temperaturen i fjellet er korrekt, og at det ikke er vann i hullet. Det kan også være for høy temperatur rett etter boring. Ved tvil, bruk et termometer litt nedi hullet, for å sjekke om temperaturen er korrekt. Hvis det er sprekker i fjellet, kan det brukes plaststrømpe for å unngå at mørtelen renner ut i sprekkene.

Virkningstid
Fjellsprekk har en virkningstid på 45 minutt til 3 uker, avhengig av temperatur, hullavstand, fjelltype og hvilket utslag man har. Jo høyere temperaturen er, jo raskere går oppsprekkingen.

Utstyr til fjellboring leier du hos Utleieprodukter. Hos oss kjøper du også Fjellsprekk som leveres i 5 kilos sekker.

Vanskelighetsgrad

Middels

40
Dette trenger du
  • Fjellboremaskin
  • Blandedrill
  • Fjellsprekk
  • Tilgang på vann
  • Bøtte
  • Trakt